Wiskunde 123

Zoeken


Boxplots op de GR

Moeilijkheidsgraaad: Voortgezet onderwijs: bovenbouw

Boxplots kunnen zelfs op de grafische rekenmachine getekend worden. Hoe dit werkt leggen we in dit artikel uit.

Let op: Dit artikel is geschreven voor de TI-83 en TI-84 (plus). Raadpleeg voor andere rekenmachines de bijgeleverde handleiding.

Stap 1:

Afbeelding: Een boxplot maken op je GR
Een boxplot maken op je GR
Voer de getallen in op de rekenmachine in een list. Druk op {STAT} {Edit...}.

Stap 2:

Afbeelding: Een boxplot maken op je GR
Een boxplot maken op je GR
Afbeelding: Een boxplot maken op je GR
Een boxplot maken op je GR
Voer eventueel in de bovenste rij de listnaam L1 in met {2nd} {1}. Voer nu alle getallen in, de volgorde is niet van belang. Wij maken in het voorbeeld gebruik van de volgende getallen:

1 2 2 5 6 8 10 11 11 11 13

Stap 3:

Afbeelding: Een boxplot maken op je GR
Een boxplot maken op je GR
Ga nu naar het STAT PLOT-menu via de knoppen {2nd} {Y=}. Kies hier voor plot 1.

Stap 4:

Afbeelding: Een boxplot maken op je GR
Een boxplot maken op je GR
Nu gaan we de instellingen van plot 1 aanpassen. we zetten eerst de plot aan door op ON te drukken. Kies bij "Type:" voor de optie boxplot door in de 2e regel op het middelste plaatje te klikken. Nu voeren we bij XList "L1" in door met je cursor naar beneden te bewegen en te drukken op {2nd} {L1}. Bij FREQ voeren we een 1 in aangezien alle getallen uit de L1 maar één keer voorkomen.

Let op: Als je in een getallenrij veel dezelfde getallen kan je de waarden van de getallen in List 1 zetten en de frequenties die bij de getallen horen in List 2. In dat geval moet je achter FREQ List 2 invoeren.

Stap 5:

Afbeelding: Een boxplot maken op je GR
Een boxplot maken op je GR
Controleer nu of plot 1 aanstaat door naar het "Y="-scherm te gaan met de knop {Y=}. Schakel alle overige functies die in dit scherm staan uit zodat er geen grafieken door je boxplot getekend worden.

Stap 6:

Afbeelding: Een boxplot maken op je GR
Een boxplot maken op je GR
Pas het venster aan zodat op de X-as de kleinste en grootste waarden uit List 1 in het venster passen. In ons voorbeeld zijn dit de getallen 1 en 13, daarom kiezen wij hier voor een venster tussen 0 en 15. De waarden van op de Y-as zijn bij het tekenen van een boxplot niet van belang.

Stap 7:

Afbeelding: Een boxplot maken op je GR
Een boxplot maken op je GR
Bekijk je boxplot door op de knop {GRAPH} te drukken. Je krijgt als je alles goed hebt gedaan het bovenstaande plaatje te zien.

Reacties

Ga naar de pagina met reacties bij dit artikel om meningen van anderen te bekijken en zelf je mening te geven over dit artikel.