Wiskunde 123

Zoeken


Complexe getallen

Moeilijkheidsgraaad:

Complexe getallen zijn getallen die niet kunnen worden afgebeeld op een getallenlijn. Complexe getallen ontstaan meestal bij het worteltrekken van negatieve getallen.

Complexe getallen worden afgebeeld met een i. i kan worden uitgedrukt in de formule i2 = -1. Hierbij moet je goed onthouden dat je i2 altijd kunt vervangen door -1 en andersom.

Het getal i komt echter niet los voor, bijna altijd is het getal te vinden in de volgende vorm:

a + bi

a heet het reële deel en b heet het imaginaire deel

Let op: Het getal i wordt zelf niet tot het imaginaire deel gerekend.

Om deze complexe getallen af te beelden in een grafiek heb je zoals je begrijpt een speciale as nodig. De as met de normale getallenlijn wordt de "reële as" genoemd en de as met de complexe getallen erop het de "imaginaire as".

Klik hier voor een visuele weergave van een complex assenstelsel.

Reacties

Ga naar de pagina met reacties bij dit artikel om meningen van anderen te bekijken en zelf je mening te geven over dit artikel.